Handla klimatsmart!

I en tid där klimatrisker återkommande rapporteras i våra medier är det allt viktigaste att tänka på hur du handlar. Saken är den att matvarubranschen är en stor påverkare av miljön, i allt från sättet varor produceras, till hur de distribueras. Det påverkar alltså klimatet i flera led, även efter det att du har använt klart det. Förpackningar och rester är minst lika viktigt att det kommer rätt för att inte produkterna fortsatt ska påverka naturen på ett dåligt sätt. Som privatperson finns det mycket man kan göra. Den sista delen är enkel, och något som de flesta svenskar har…
Read more →