En köttfri dag i veckan

Är det något som verkligen påverkar klimatet i stor utsträckning så är det köttproduktionen. Mycket beror det på att våra konsumtionsvaror har förändras ganska mycket över tiden, där vi idag äter betydligt mer kött än vi någonsin gjort tidigare. Det är en oroväckande trend, eftersom det här inte bara är dåligt för våra kroppar med den stora köttkonsumtionen, det är också väldigt påfrestande för klimatet med alla transporter, uppfödningar och allt annat som har med djurhållning att göra. Det har flera gånger påtalats av olika källor, bland annat Naturskyddsföreningen, att kött är en tydlig del av det globala växthusgasutsläppet. Det…
Read more →